Фото галерија: Дипломатите успешно се само-попишаа, продолжува пописот за дијаспората

Слика 1
Слика 2
Слика 3
Слика 4